Filip Timmermans in het 19u journaal van VRT NWS ivm noodwoningen voor Oekraïnse vluchtelingen

skilpod.com / blog

slim bouwen — noodwoningen voor vluchtelingen

first things first

Uiteraard vinden we dat iedereen recht heeft op een degelijk en veilig onderkomen. Op wonen in menswaardige omstandigheden. Zowel de huidige vluchtelingenstroom uit Oekraïne als alle andere mensen die vluchten uit conflictsituaties.

We zijn dan ook blij dat de overheid van plan is om snel in te grijpen en daarbij naar innovatieve oplossingen zoals modulaire houtskeletbouw kijkt.

noodwoningen

De plannen van de overheid moeten nog uitgekristaliseerd worden, maar er wordt op dit moment gesproken over 15 woondorpen, die deel uitmaken van een groter geheel aan opvangoplossingen.

Er is een heel brede waaier aan wat een als "noodwoning" beschouwd kan worden. Vaak draait het in eerste instantie bijna letterlijk om een dak — lees tent — boven het hoofd. Het allereerste, zeer kortetermijndoel is dan ook om aan de meest basale behoeften van de vluchtelingen te voeldoen: bescherming tegen de elementen en een herstel van het gevoel van veiligheid.

Daarnaast zijn er in een vluchtelingenkamp ook logistieke noden zoals medische hulp, transport van en naar de noodwoningen, bedeling van voedsel, kledij, hygiënesche producten etc.

Houtskeletbouw kan ingezet worden om snel een betere situatie te creëren, die verder gaat dan enkel die basale behoeften. Denk maar aan deuren die gesloten kunnen worden, zodat de weinige spullen die je hebt veilig achtergelaten kunnen worden. Enkele slaapkamers, zodat niet iedereen van het gezin in dezelfde ruimte moet slapen. Een basis van sanitair en een keuken in de unit, degelijke verwarming, electriciteit, etc.

kan Skilpod helpen?

Ja, maar...

Omdat we al zeer lang bezig zijn met het concept living as a service, zijn we ons heel bewust van het feit dat wonen meer is dan vier muren en een dak. We bestuderen al jaren welke factoren nodig zijn om van een huis een echte thuis te maken, waar je graag leeft.

Het is net omdat we daar zo op gefocust zijn, dat we ook heel duidelijk inzien dat de noden van een vluchteling en een dorp van noodwoningen heel anders zijn dan die van de modale Belg in een standaard Belgisch dorp.

We zijn vereerd dat aan innovatieve bedrijven zoals Skilpod gedacht wordt om te helpen, maar er zijn wel wat hordes die we nog moeten nemen om dat ook echt te kunnen doen.

Onze huidige Skilpodmodellen zijn volwaardige eengezinswoningen, vrijstaand of half-open en dus waarschijnlijk niet geschikt voor een nooddorp, waar veel compacter gebouwd zal moeten worden. Bovendien moet er ook rekening gehouden worden met de specifieke noden van een vluchtelingenpopulatie, zoals hierboven beschreven.

Gelukkig hebben we in de 10 jaar dat we bestaan wel verschillende sociale woonprojecten mogen realiseren en hebben we dus flink wat research achter de kiezen rond houtskeletbouw voor stapelbouwwoningen. We hebben zeker de nodige expertise op vlak van architectuur, productie en plaatsing, waarmee we kunnen bijdragen aan een oplossing.

Maar zelfs met die expertise kunnen we er niet onderuit dat onze productiecapaciteit gewoon te beperkt is. Eén huis per dag bouwen lijkt veel, maar als de overheid op een maand tijd 15 dorpen wilt bouwen, is dat een druppel op een hete plaat. Daarvoor zouden we onze architecturale expertise moeten combineren met een bedrijf dat een veel grotere productiecapaciteit heeft.

never waste a crisis

Zoals gezegd, ondanks de hordes die we nog moeten nemen zijn we zeer blij dat de overheid naar innovatieve oplossingen kijkt. We hopen dat we uit deze crisis permanent lessen zullen trekken. Dat we als maatschappij beseffen dat er ook in de bouwsector nog ruimte is voor vooruitgang en verbetering.

Hopelijk kunnen we zo positief bijdragen tot een toekomst waarin iedereen kan wonen in een comfortabele thuis. Deze Oekraïnse vluchtelingen, andere vluchtelingen, Belgen in woningnood, onze kinderen en hun kinderen. Iedereen.

Gepubliceerd: 12 maart 2022

meer over slim bouwen