skilpod.com / blog

nieuws — interview met Jan Vrijs in Bouwnieuws

Jan Vrijs en Filip Timmermans hadden de tijdsgeest niet mee toen ze in 2013 beslisten om met Skilpod in te zetten op modulaire woningbouw. En kijk waar ze anno 2023 staan. Het bedrijf is goed op weg om een heuse merknaam te worden en Jan Vrijs (40) werd in december tijdens de Belgian Construction Awards zowaar uitgeroepen tot Bouwman van het Jaar 2022.

Skilpod, Zuid-Afrikaans voor ‘schild- pad’, werd in 2013 door Jan Vrijs en Filip Timmermans opgericht. Dit vanuit de gedachte om betaalbare, kwalitatieve en energiezuinige woningen optimaal als een product te ontwikkelen en fabriceren. Jan Vrijs: “Modulaire woningbouw werd tien jaar geleden eerder negatief gepercipieerd als omgebouwde hob units of containers. In de beginfase focusten we vooral op kleinschalige projecten voor particulieren en woninguitbreidingen. Op die manier wilden we het merk Skilpod aan de ene kant en de modulaire bouwtechniek aan de andere kant koppelen aan woning- kwaliteit. Zo konden we stelselmatig groeien en evolueerden we naar grotere projecten. De particuliere realisaties werden opgepikt door bestuurders van woningcorporaties uit Nederland, waar we een aantal grote projecten realiseerden met toen nog behoorlijk wat maatwerk.”

omslag in 2020

Jan en Filip beslisten in 2020 in volle covid-periode dat Skilpod voldoende gegroeid was om het maatwerk achter zich te laten en de eigen producten effectief in de particuliere Vlaamse markt te zetten. Jan Vrijs: “We startten toen met duurzame grond- gebonden woningen in Vlaanderen. Vandaag kunnen we zeggen dat we misschien als allereerste bedrijf ter wereld echt een woning als een product rechtstreeks verkopen aan een particuliere eindklant. In een volgende fase gaan we met de producten naar de Nederlandse markt. Immers: als we op de Vlaamse markt, rekening houdend met de baksteen in de maag van de Vlaming, kunnen scoren met een woning als een product, dan lukt het overal (lacht). Tegelijkertijd startten we ook een ontwikkeling op in de stapelbouw, met de bedoeling om schaalbaar door te breken in Europa.”

Skilpod realiseert momenteel in het segment van de grondgebonden woningen ongeveer 10.000 m² per jaar, wat neerkomt op een honderdtal woningen. Jan Vrijs: “De ambitie is om in de stapelbouw door te groeien naar 40.000 m² per jaar in een regio, zoals bijvoorbeeld België. Binnen elke regio ambiëren we om 50.000 m² per jaar te realiseren.”

Lifestylesymbool

“Skilpod droeg heel sterk bij tot de huidige positieve perceptie ten aanzien van modulaire woningbouw in België en Nederland. Jan Vrijs: “De best practices doen hun werk. Een prefabwoning moet qua kwaliteit, design en beleving niet onderdoen voor een klassiek gebouwde woning. In eerste instantie bestond ons cliënteel uit mensen met een beperkt budget. Momenteel vinden ook klanten met een hoger budget, die in principe duurder zouden kunnen bouwen, hun weg naar Skilpod. Men is tegenwoordig zeer budgetbewust en heeft op het einde van de maand graag behoorlijk wat over voor andere prioriteiten en dromen in het leven. De woning van de toekomst is geen statussymbool meer, maar eerder een lifestylesymbool.”

Belgian Construction Award

De filosofie van Skilpod viel ook bij de jury van de Belgian Construction Awards in de smaak, zozeer dat ze Jan Vrijs uitriep tot Bouwman van het Jaar 2022. Het concept werd geloofd als ‘bijzonder innovatief en toekomstgericht, met vele maatschappelijke mogelijkheden zoals tijdelijke woningen, zorgunits en stapelbare woningen.’ Jan Vrijs is volgens de jury de geknipte vaandeldrager van het bedrijf, dat communicatief sterk staat: “Zijn ideeën intrigeren, enthousiasmeren en maken benieuwd naar de toekomst”. Wat een dergelijke prijs voor hem betekent? “De bouw evolueert meer en meer van projectmatig naar productmatig bouwen. We timmeren al jaren aan die weg. Ik vind dit een heel fijne erkenning en bevestiging.”

Nochtans deed niets vermoeden dat Jan Vrijs, die in 2005 als jurist afstudeerde aan de KU Leuven, een bouwbedrijf zou opstarten. Tot 2013 werkte hij als advocaat gespecialiseerd in vennootschapsrecht, waarna hij besliste om met zijn vroegere studiegenoot en ingenieur Filip Timmermans Skilpod op te richten: “Ik ben sterk geïnteresseerd in de verhouding mens-maatschappij, in de brede zin van het woord. Het is voor mij belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij, om op lange termijn een positief verhaal te schrijven. Filip en ik vullen elkaar op dat vlak trouwens heel goed aan.”

Jan Vrijs neemt zijn award voor Bouwman van het Jaar in ontvangst op de Belgian Construction Awards 2022

Naar 500.000 m² per jaar

Waar Jan en Filip de eerste Skilpods zelf bouwden en uittestten, evolueerden ze doorheen de jaren tot een bedrijf met een 50-tal productie- en on-sitemedewerkers en een 20-tal personen op kantoorniveau. “Binnen dit en tien jaar hoop ik dat we onze ambitie richting 500.000 m² per jaar, wat neerkomt op een 6.000-tal woningen per jaar, binnen een Europese context halen en dat Skilpod globaal gezien naast de bekendste merken mag staan.”

Of de Bouwman van het Jaar tot slot nog een tip heeft? Jan Vrijs: “Filip en ik hechten veel waarde aan een duidelijke visie. Het is belangrijk dat medewerkers weten waar we naartoe willen. Een ambitieuze visie volhouden is eenvoudiger als iedereen erachter staat. Hoe meer je erover spreekt, hoe meer mensen meedenken. We zitten niet in een strak keurslijf en geven medewerkers voldoende ruimte om zich binnen dat kader te ontplooien. Onze horizontale structuur met korte lijnen bestaat uit veel jonge mensen. De deur staat echter voor iedereen open. En last but not least: als je ergens voor gaat, zet dan vooral door. Ondernemen is geen sprint, het is een marathon.”

English

Tekst uit bouwnieuws februari 2023, een magazine van bouwunie

Gepubliceerd: 21 februari 2023